Divertisment (2004)
Autor Alexandr Stroganov, nositel ceny O’Neila, režie Alexandr Minajev,
úžasné drama 2 osamělých žen (Kateřina Pindejová a já), které se milují i nenávidí současně

Divertisment (2004)
Author Alexandr Stroganov, O’Neil award holder, directed by Alexandr Minajev