O povedené princezně (2003)
Pohádka v divadle Viola, režie Maria Křepelková, role nešťastné,
ale přesto rozhodné Madlenky, která neváhá jít až do pekla,
aby zde vysvobodila svého nevěrného Janíčka (René Krupanský)
ze spárů zlé a falešné princezny-čertice (Lenka Krupanská)

Foxily princess (2003)
Fairytale in Viola theatre, directed by Maria Krepelkova