Červený bedrník (1998)
BBC – Space film – TV trilogie, režie Ed Benett, role divadelní herečky.

The Scarlet Pimpernel (1998)
BBC – Space film – TV trilogy, directed by Ed Benett.