Gustav Mahler – kázání rybám (2000)
Rakousko-česko-jugoslavská koprodukce, hraný dokument, režie Kačer,
role Marion von Weber, platonické lásky Gustava Mahlera.
 
Gustav Mahler (2000)
Austrian-czech-yugoslavian cooproduction, acting documentary,
directed by Kacer, support leading role Marion von Weber.