Non plus ultras (2004)
Český film o fotbalových fanoušcích, produkce
Lajka film, režie Jakub Sluka, distribuce Falcon.
Role Táni, přehlížené přítelkyně hlavního hrdiny.
Více na www.nonplusultras.cz

Non plus ultras (2004)
Czech movie about football fans, production
Lajka film, directed by Jakub Sluka, distribution
Falcon, support role Tanja – girlfriend of the main hero.
For more info go to www.nonplusultras.cz