Lipton Tea – Indian Spice (2008)

Produkce Stillking, pro Asii, létájící dívka.